Giovedì, 8 Dicembre, 2022

È arrivata la Master class di Natale, ricca com un dono!

  • 09.15/10.00  à YOGA – Giuly & Annalisa
  • 10.00/10.50 à ACQUA GYM – Valentina & Susanna
  • 10.00/10.50 à JINGLE STEP – Giuly & Annalisa
  • 10.50/11.40 à CARDIO PANDORO – Giuly & Annalisa
  • 11.40/12.30 à ZUMBA PARTY – Giuly, Laura, Marta
  • 12.30/13.15 à Dynamic Fitball – Marta & Laura
  • 13.15/14.00 à PILATES – Marta & Laura

Condividi

Partner

La nostra rete!